Regulament

Stimaţi clienţi,

Dorim să vă oferim o experienţă de neuitat Body Art Wellness Club și de aceea am stabilit o serie de principii și reguli de care vă rugăm, în mod respectuos, să ţineţi cont atât în timpul, frecventării facilităţilor clubului.

Calitatea de membru

Orice persoană care a împlinit vârstă de 12 ani poate deveni membru al Clubului. În cazul minorilor este necesar şi acordul scris al reprezentantului (părinte sau tutore legal), prin semnarea contractului.

Minorii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 ani au acces în cadrul Clubului doar la serviciile de piscină, (obligatoriu cu pampers pentru apă), doar însoţiţi de către părinţii care la rândul lor sunt membrii clubului şi numai până în ora 16:00.

La înscrierea la cursul de înot, este nevoie de o adeverinţă de la medicul de familie că, minorul (copilul) este apt de înot sau o declaraţie pe proprie răspundere a părinţilor că sunt de acord cu practicarea înotului şi că, minorul (copilul) nu suferă de nicio boală care să interzică înotul sau efortul fizic. Membrii centrului au acces în Club cu maxim 2 minori cu vârsta până în 12 ani. Accesul copiilor în sala de fitness cu vârsta cuprinsă între 12 şi 16 ani se face numai sub supravegherea antrenorului personal, cu care copilul are oră sau clasă. Este interzis accesul minorilor în sala de fitness cu vârsta sub 12 ani.

În cazul în care minorii au un comportament inadecvat şi deranjează clienţii, Clubul  îşi rezervă dreptul de a le interzice accesul.

În cazul abonamentelor Day Time, clientul poate utiliza echipamentele şi dotările Clubului, maxim până la ora 17:00, cu condiţia să intre în centru înainte de ora 16:00. După ora 16:00 membrii care deţin acest tip de abonament nu vor mai avea acces în Club. În cazul în care clientul a pierdut cheia vestiarului, cardul sau prosoapele, acesta este obligat să achite contravaloarea acestuia. Membrii trebuie să fie în posesia cardului şi să îl predea la Recepţie, unde vor primi o cheie pentru vestiar, 2 prosoape (în cazul utilizării zonelor piscină şi fitness). La părăsirea Body Art Wellness Club clientul va preda la Recepţie cheia vestiarului, prosoapele şi i se va returna cardul.

Cardul de membru este nominal, se eliberează pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului în vigoare şi nu poate fi transmis altor persoane.

Clientul este de acord şi a luat la cunoştinţă despre faptul că în cadrul Body Art Wellness Club supravegherea activităţii se face prin înregistrări video.

Clubul îşi rezervă dreptul de a renunţa la prezentul contract, din motive obiective, care nu ţin de culpă/conduita părţilor (defecţiuni ale aparatelor, desfiinţarea unor facilităţi, renunţarea la unele servicii, etc), şi atunci clientul va fi înştiinţat şi va primi contravaloarea zilelor sau şedinţelor rămase neefectuate.

În cazul în care contravaloarea serviciilor nu poate fi rambursată, aceasta poate fi compensată cu alte servicii stabilite cu managerul Body Art Wellness Club. Clubul este în drept de a efectua modificări sau completări în orarul orelor de antrenament şi să schimbe instructorul indicat în orarul de antrenament.

Clubul este în drept ca în perioada derulării Contractului să schimbe tarifele serviciilor sau structura echipei de antrenori, fără un anunţ prealabil.

Conducerea Body Art Wellness Club îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care au avut abonamentul vreodată anulat.

Abonamentul nu garantează accesul în orice condiţii. Accesul în club se face în limita locurilor disponibile. Locurile pe şezlonguri, paturi, scaune, etc. sunt limitate şi nu sunt garantate prin utilizarea acestui abonament.

În caz de necesitate şi în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor, clubul este în drept de a modifica şi completa condiţiile de abonament (prezenta anexă) în mod unilateral (excepţie făcând cele privitoare la tipul de abonament contractat – preţ, durată, facilităţi, etc). Noile reguli interne intră în vigoare pentru Membrii Clubului din momentul afişării lor pe panourile de informaţii din incinta Body Art Wellness Club şi/ sau pe site-ul https://www.body-art.ro.

În cazul în care un membru părăseşte Body Art Wellness Club fără să predea cheia, Body Art Wellness Club va notifica membrul telefonic sau prin email, necesitatea aducerii cheii în maximum 24 ore. În cazul în care cheia nu este predată în acest interval, o echipă formată din doi salariaţi ai Body Art Wellness Club va proceda la deschiderea vestiarului şi vor întocmi un proces verbal în care vor fi descrise bunurile gasite. Eventualele obiecte găsite în vestiar vor fi păstrate la Recepţie, până la următoarea vizită a membrului. În cazul în care un membru pierde cheia de la vestiar, Body Art Wellness Club va proceda la deschiderea vestiarului şi predarea eventualelor obiecte găsite şi va înlocui încuietoarea vestiarului pe cheltuiala membrului. Membrii sunt de acord că Body Art Wellness Club nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru accidentările care se pot petrece în incinta centrului.

Aviz medical

Body Art Wellness Club recomandă clienţilor examen medical înainte de începerea frecventării Clubului, deoarece, aceştia sunt responsabili personal pentru sănătatea lor. Administraţia Body Art Wellness Club nu îşi asumă răspunderea dacă motivul înrăutăţirii/vătămării sănătăţii clientului este:

 • nu a consultat un medic înainte de a frecventa Body Art Wellness Club;
 • nerespectarea recomandărilor, concluziilor medicale;
 • rezultatul nerespectării regulilor de utilizare a echipamentului,
 • rezultatul nerespectării regulilor de securitate în utilizarea piscinei
 • încălcarea regulilor de frecventare a Clubului (inclusiv regulile de frecventare a anumitor zone ale Clubului);
 • antrenamentul efectuat individual, cu greutăţi neadecvate fără asistenţa unui antrenor sau a unui partener de antrenament;
 • produs din vina clientului sau s-a produs ca rezultat al acţiunilor ilegale a persoanelor terte.

Administraţia Body Art Wellness Club nu-şi asumă răspunderea pentru înrăutăţirea stării de sănătate a clientului ca urmare a unui accident (traumatism/vătămare) produs în incinta Clubului, accident care nu a fost anunţat şi înregistrat în momentul producerii.

Administraţia Body Art Wellness Club nu-şi asumă răspunderea pentru daunele pricinuite sănătăţii şi/sau bunului clientului, în urma acţiunilor unor terţe persoane.

Administraţia Body Art Wellness Club nu-şi asumă răspunderea pentru agravarea/apariţia unor probleme medicale ale clientului prin folosirea serviciilor Clubului, probleme medicale de care clientul nu avea cunoştinţă la momentul folosirii serviciilor.

Tarife
Tarifele Body Art Wellness Club diferă atât în funcţie de tipul de servicii pentru care optaţi.

După momentul încasării banilor, nu se mai fac rambursări. În cazul abonamentelor pe 6 luni sau 12 luni, clientul are posibilitatea să îngheţe folosinţa acestora pentru o perioadă de maxim 30 de zile calendaristice, sau în două tranşe care să nu totalizeze mai mult de 30 de zile. Clientul se va adresa în scris Body Art Wellness Club, cu minim 5 zile înaintea perioadei pentru care doreşte îngheţarea serviciilor. Perioada de valabilitate a abonamentului se va prelungi corespunzător cu perioada de îngheţare.

Pentru a beneficia de servicii suplimentare, clientul trebuie să achite anticipat contravaloarea acestora.

În cazul neefectuării serviciilor suplimentare, clientul nu mai poate beneficia ulterior de aceste servicii suplimentare achitate şi neutilizate în perioada stabilită, iar contravaloarea acestora nu se rambursează.

Orele de personal trainer se stabilesc de comun acord cu antrenorul în prezenţa recepţionerului, urmând ca acesta din urmă să completeze în fişa clientului orele reprogramate pentru antrenamentele personale.

Anularea, reprogramarea orelor de către client se face telefonic prin intermediul recepţionerului, cu cel puţin 2 ore înainte de ora programată pentru începerea şedinţei/antrenamentului.

Facilităţi:

Clienţii au luat la cunoștință următoarele reguli și se obligă să le respecte:

– să nu deterioreze amenajarea sau obiectele din dotarea Body Art Wellness Club, în caz contrar aceştia datorează Body Art Wellness Club  suma egală cu valoarea achiziţionării/amenajării obiectului deteriorat şi manopera aferentă;

– să nu preia la plecare bunuri din dotarea Body Art Wellness Club;

– să păstreze liniştea astfel încât să nu deranjeze alţi clienti;

– să nu folosească prosoapele sau lenjeria pentru: şters părul vopsit, pentru demachiat, curăţat încălţămintea, genţile, pardoseala etc. Prosoapele se vor folosi pentru uz corporal. Dacă vor fi identificate prosoape sau lenjerie deteriorate de utilizarea necorespunzătoare a clientului, acestea se vor imputa ca daună şi se vor achita de către clientul răspunzător. Body Art Wellness Club  îşi rezervă dreptul de a anula abonamentul fără restituirea contravalorii serviciilor achitate.

– să nu intre fără permisiunea Body Art Wellness Club  în alte zone sau în spațiile destinate doar personalului Hotelului;

– să nu lase copiii nesupravegheaţi în niciunul dintre spaţiile Body Art Wellness Club; orice accident produs ca urmare a nesupravegherii copiilor în incinta Body Art Wellness Club, nu este responsabilitatea noastră ci a persoanelor care însoţesc copiii şi sunt însărcinate de supravegherea acestora;

– să anunţe cât de repede posibil orice defecţiune a aparatelor, instalaţiilor sau alte neconformităţi tehnice/mobilier din dotarea Body Art Wellness Club;

– orice accident produs ca urmare a utilizării necorespunzătoare a obiectelor din dotare sau a utilizarii facilităţilor Body Art Wellness Club  fără respectarea normelor de Securitate corespunzătoare acestora, nu este responsabilitatea noastră.

– se interzice cu desăvârşire introducerea în Body Art Wellness Club de armament, arme albe sau substanţe lacrimogene. Conform legislaţiei române consumul sau comercializarea de substanţe halucinogene sau psihotrope este interzis şi se pedepseşte;

– nu aruncaţi în toaletă obiecte care ar putea conduce la avarierea staţiei de colectare a rezidurilor;

– nu este permis  nudismul sau orice formă de exhibiţionism în incinta Body Art Wellness Club;

– gunoiul şi resturile menajere se vor depozita în coşurile de gunoi amplasate pe raza Body Art Wellness Club;

– vă rugăm să contactaţi de urgenţa recepţia imediat ce aţi pierdut cardul de membru. Pentru a se elibera duplicatul contracost este necesară identificarea dvs. cu un document de identitate;

– nu este permis a se aduce în Body Art Wellness Club obiecte/ bunuri care emit un miros persistent şi deranjant;

– nu este permis a se aduce în Body Art Wellness Club mâncare sau băuturi dinafara hotelului;

– părinții, tutorii sau însoţitorii sunt responsabili pentru acţiunile minorilor şi se obligă să aibă grijă de ei, respectiv că se comportă civilizat şi nu deranjează alţi clienti ai Body Art Wellness Club;

– nu este permis alergatul sau practicarea oricărui sport pe holurile/vestiarul Body Art Wellness Club;

– Gesturile alături de partenerul/-a Dvs. să fie în limita bunului simţ, mai ales în prezenţa minorilor;

– Utilizarea echipamentului de fitness este permisă numai în urma însuşirii instructajului de utilizare a aparatelor. Nu bruscaţi aparatele şi nu trântiţi ganterele pe pardoseală. Dacă funcţionarea aparatului este anormală sau vedeţi vreun cablu sau lanţ pe cale să se rupă, vreo fisură la bancă sau aparat opriţi deîndată lucrul şi anuntaţi Conducerea. În timpul folosirii benzilor de alergat este obligatoriu să folosiţi clema de siguranţă, în caz contrar nu ne asumăm răspunderea unui eventual accident nedorit.

Este interzis:

 • accesul persoanelor, cu boli infecţioase, (utilizaţi prosopul personal la contactul corpului dvs. cu diferitele aparate);
 • scuipatul, suflatul nasului, urinatul sau defecarea în apă/în cadrul facilităţilor;
 • de a plasa avizuri, materiale de reclame, de a efectua investigaţii şi de a răspândi mărfuri pe teritoriul Clubului fără autorizaţia Clubului sub formă scrisă;
 • de a frecventa zona acvatică în prezenţa simptomelor de boli dermatologice, escoriaţiei şi leziunilor de piele, chiar dacă pielea este protejată cu orice fel de pansamente medicale;
 • consumul de gumă de mestecat;
 • de a fricţiona pielea cu unguente şi creme înainte de frecventarea piscinei;
 • de a regla în mod independent orice utilaj tehnico-ingineresc;
 • accesul la aparatura audio-tv şi sistemul de ventilaţie;
 • folosirea telefonului mobil în timpul antrenamentelor/şedintelor, în afara locurilor amenajate
 • folosirea aparatelor foto, video sau a camerei foto a telefonului mobil
 • ascultarea muzicii prin aparatura proprie, cu excepţia folosirii căştilor
 • folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât şi un comportament care să prejudicieze buna imagine a Clubului;
 • nerespectarea filtrului de igienă de la bazin (sensul de acces în ordinea intrare-vestiar-dusuri-bazin şi invers, la ieşire), de către abonaţi (prevedere valabilă şi pentru clienţii ocazionali), pentru care sancţiunea este aceea de a fi obligaţi să reia procedura de igienă;
 • nerespectarea în mod repetat a observaţiilor instructorilor;
 • săvârşirea de contravenţii sau infracţiuni în incinta Clubului;
 • înstrăinarea cardului propriu unei alte persoane cu scopul de a se folosi de servicii în locul acesteia;
 • folosirea în alt scop al saunelor decât cel pentru care sunt recomandate (spre exemplu nu se exagerează în sauna uscată cu vaporizarea de lichide crescându-se exagerat umiditatea sau efectuarea de activităţi de igienă în sauna umedă (ras, epilat, masaj etc)
 • accesul persoanelor care prezintă simptome de gripă sau alte boli contagioase;
 • Este interzis accesul în cadrul facilităţilor, în echipament sportiv, ţinută de stradă sau cu încălţăminte murdară;
 • Este strict interzisă deplasarea fără papuci în cadrul Body Art Wellness Club;
 • Este interzisă introducerea obiectelor fragile, din sticlă și a altora, ce pot provoca leziuni sau accidente

Intrucţiuni de folosire pentru Sauna Umedă/ Hammam

 1. Nu este recomandat sa folosiţi Sauna după ce aţi mâncat sau în timp ce vă aflaţi sub influenţa medicamentelor, drogurilor sau alcoolului. Persoanele hipotensive, gravidele, persoanele cu diabet, cu boli de inimă sau sub influenţa a orice fel de medicamentaţie ar trebui să consulte medicul înainte de a folosi această facilitate;
 2. Accesul în această zonă este permis în costum de baie. De asemenea, duşul înainte de a intra în saună este obligatoriu.
 3. Nu staţi în Saună mai mult de 10 minute. Dacă doriţi să staţi în Saună mai mult de 10 minute, faceţi întodeauna o pauză şi un duş (proces de răcorire) şi apoi folosiţi din nou această facilitate;
 4. Bărbieritul/epilatul nu este permis în această zonă. De asemenea, ziarele, revistele, obiectele de sticlă şi consumul de orice fel de mâncare şi băuturi sunt interzise;
 5. Nu recomandăm ca această facilitate să fie utilizată de către copiii sub 16 ani; Părinţii care nu respectă această recomandare îşi asumă întreaga responsabilitate;
 6. Toate bijuteriile din metal (aur, argint etc.) trebuie scoase înainte de a intra în saună; inclusiv lentilele de contact;
 7. Din respect pentru ceilalţi oaspeţi cât şi pentru propria protecţie, cei care folosesc sauna sunt rugaţi să se aşeze pe prosop pentru a evita contactul corpului transpirat cu băncile de lemn

Este interzisă intervenţia asupra oricărui sistem de reglare al facilităţii precum şi accesul cu substanţe proprii de genul: uleiuri, esenţe etc; Utilizarea oricărui tip de cremă sau ulei, atât pentru corp cât şi pentru difuzarea lui în interiorul saunei este STRICT INTERZISĂ. Nerespectarea acestei reguli poate conduce la încetarea calităţii de membru al Body Art Wellness Club.

Accesul în Saună este permis numai în costum de baie. Duşul înainte de a intra în Saună este obligatoriu. Comportamentul indecent, agresivitatea verbală şi fizică, relaţiile intime, blocatul uşii saunei, nu sunt tolerate şi pot conduce la încetarea calităţii de membru al Body Art Wellness Club.

Instrucţiuni şi regulament Duşul Scoţian

 1. Înainte de a folosi această facilitate asiguraţi-vă că organismul este pregătit şocului termic; Folosirea duşului pentru pregătirea / curăţarea pielii
 2. Accesul în cabine este permis unei singure persoane;
 3. Persoanele hipotensive sau hipertensive, gravidele, persoanele cu diabet, cu boli de inimă sau sub influenţa a orice fel de medicaţie ar trebui să îşi consulte medicul înainte de a folosi această facilitate;
 4. Nu recomandăm ca această facilitate să fie utilizată de către copii sub 16 ani fără supraveghere;
 5. Este interzisă intervenţia asupra oricărui sistem de reglare al facilităţii;
 6. Pentru a repeta ciclul aşteptaţi umplerea completă cu apă a găleţii;
 7. Înlăturarea accesoriilor ca inele, brăţări, ceasuri, agrafe, etc; inclusiv lentile de contact.
 8. Persoanele care simt ameţeală sau leşin trebuie să părăsească sauna / salina imediat.
 9. Copiilor sub 3 ani le este interzisă utilizarea bazinelor (piscinelor), jacuzzi-ului şi a saunelor. Părinţii care nu respectă această recomandare îşi asumă întreaga responsabilitate.

Utilizarea oricărui tip de cremă sau ulei, atât pentru corp cât şi pentru difuzarea lui în cadrul duşului scoţian este STRICT INTERZISĂ. Nerespectarea acestei reguli poate conduce la încetarea calităţii de membru al Body Art Wellness Club.

Instrucţiuni de folosire şi regulament pentru fântâna de gheaţă

 1. Înainte de a folosi această facilitate asiguraţi-vă ca organismul este pregătit şocului termic;
 2. Accesul în cabine este permis unei singure persoane;
 3. Persoanele hipotensive sau hipertensive, gravidele, persoanele cu diabet, cu boli de inimă sau sub influenţa a orice fel de medicaţie ar trebui să îşi consulte medicul înainte de a folosi această facilitate;
 4. Nu recomandăm ca această facilitate să fie utilizată de către copiii sub 16 ani fără supraveghere;
 5. Este interzisă intervenţia asupra oricărui sistem de reglare al facilităţii;
 6. Folosirea duşului pentru pregătirea / curăţarea pielii;
 7. Înlăturarea accesoriilor ca inele, brăţari, ceasuri, agrafe, etc.; inclusiv lentile de contact;
 8. Persoanele care simt ameţeală sau leşin trebuie să părăsească sauna / salina imediat;
 9. Copiilor sub 3 ani le este interzisă utilizarea bazinelor (piscinelor), jacuzzi-ului şi a saunelor. Părinţii care nu respectă această recomandare îşi asumă intreaga responsabilitate.

Utilizarea oricărui tip de cremă sau ulei, atât pentru corp cât şi pentru difuzarea lui în cadrul fântânii de gheaţă este STRICT INTERZISĂ. Nerespectarea acestei reguli poate conduce la încetarea calităţii de membru al Body Art Wellness Club.

Instrucţiuni de folosire pentru sauna uscată

 1. Nu este recomandat să folosiţi sauna după ce aţi mâncat sau în timp ce vă aflaţi sub influenţa medicamentelor, drogurilor sau alcoolului. Persoanele hipotensive sau hipertensive, gravidele, persoanele cu diabet, cu boli de inimă sau sub influenţa a orice fel de medicaţie ar trebui să îşi consulte medicul înainte de a folosi această facilitate;
 2. Accesul în această zonă este permis în costum de baie. De asemenea, duşul înainte de a intra în saună este obligatoriu;
 3. Folosiţi prosopul pentru a sta pe băncile din saună;
 4. Nu staţi în saună mai mult de 10 minute. Dacă doriţi să staţi în saună mai mult de 10 minute, faceţi întodeauna o pauză şi un duş (proces de răcorire) şi apoi folosiţi din nou această facilitate;
 5. Daţi mai multă umiditate saunei aruncând picături de apă (numai picături) pe pietre la fiecare 10 minute (nu mai des);
 6. Bărbieritul/epilatul nu este permis în această zonă. De asemenea, ziarele, revistele, obiectele de sticlă şi consumul de orice fel de mâncare şi băuturi sunt interzise;
 7. Nu recomandăm ca această facilitate să fie utilizată de către copiii sub 16 ani fără supraveghere;
 8. Este interzisă intervenţia asupra oricărui sistem de reglare al facilităţii în afara celui menţionat mai sus (creşterea temperaturii prin picurarea apei).
 9. Persoanele care simt ameteala sau lesin trebuie sa paraseasca sauna / salina imediat.
 10. Toate bijuteriile din metal (aur, argint etc.) trebuie scoase înainte de a intra în saună; inclusiv lentilele de contact;
 11. Copiilor sub 3 ani le este interzisă utilizarea bazinelor (piscinelor), jacuzzi-ului şi a saunelor. Părinţii care nu respectă această recomandare îşi asumă întreaga responsabilitate;
 12. Din respect pentru ceilalţi oaspeţi cât şi pentru propria protecţie, cei care folosesc sauna sunt rugaţi să se aşeze pe prosop pentru a evita contactul corpului transpirat cu băncile de lemn.

Accesul în Saună este permis numai în costum de baie. Duşul înainte de a intra în Saună este obligatoriu. Comportamentul indecent, agresivitatea verbală şi fizică, relaţiile intime, blocatul uşii saunei, nu sunt tolerate şi pot conduce la încetarea calităţii de membru al Body Art Wellness Club.

Utilizarea oricărui tip de cremă sau ulei, atât pentru corp cât şi pentru difuzarea lui în cadrul saunei urcate este STRICT INTERZISĂ. Nerespectarea acestei reguli poate conduce la încetarea calităţii de membru al Body Art Wellness Club.

Instrucţiuni utilizare piscină/zonă piscină

 1. Este strict interzis accesul minorilor sub 16 ani în bazin, neînsoţiţi sau nesupravegheaţi;
 2. Accesul la bazin este permis doar cu echipament adecvat (costum de baie, şlapi, prosop, halat, cască, ochelari de înot);
 3. Accesul în bazin se face numai după efectuarea unui duş;
 4. Nu este permisă intrarea în piscină cu machiaj;
 5. Este interzis accesul în piscină al persoanelor cu plagi deschise, dermatite, dermatoze sau boli transmisibile – centrul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul personelor care prezintă afecţiuni ale pielii, în bazin.
 6. Nu sunt premise alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului, se interzic săriturile şi impingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului.
 7. Sunteţi rugaţi să nu scuipaţi, să nu suflaţi nasul şi să nu urinaţi în apă. Reactivii din apă vor indica persoana care face acest lucru şi acesteia i se vor imputa schimbarea apei bazinului în valoare de 6000 Lei, precum şi despăgubirea celorlalţi clienţi aflaţi în bazin.
 8. Este interzis consumul gumei de mestecat – pericol de sufocare, a băuturilor şi al alimentelor de orice fel în bazin sau în jurul bazinului.
 9. Clienţii care folosesc bazinul o fac pe propria răspundere, Body Art Wellness Club nu este responsabil pentru eventualele accidente şi consecinţele lor. Nerespectarea regulamentului ne rezervă dreptul de a vă restricţiona accesul în bazin.
 10. Clienții își asumă pe proprie răspundere intrarea în piscină în cazul în care nu știu să înoate;
 11. Toate bijuteriile din metal (aur, argint etc.) trebuie scoase înainte de a intra în piscină; inclusiv lentilele de contact

Dress Code

Intrarea in salile Clubului este admisa numai in echipament sportiv (costum si incaltaminte de interior perfect curata; partea de sus a corpului si partile intime trebuie sa fie acoperite). Clubul este in drept de a nu-i permite clientului sa participe la antrenament cu incaltaminte necorespunzatoare genului concret de antrenament. Este obligatorie utilizarea prosopului personal sau inchiriat la contactul corpului dumneavoastra cu diferitele aparate.

Accesul în zona bazinului de înot este permis doar în costum de baie, șlapi curați, prosop, halat,cască.

Modalităţi de plată

Pentru plata serviciilor Body Art Wellness Club  sunt acceptate cărţile de credit (Visa, Mastercard, Maestro, American Express), plată numerar (RON) sau prin transfer bancar.

În acest ultim caz, vă rugam să prezentați la recepţie OP-ul vizat de bancă. Factura se emite la prezentarea acestuia.

Pentru oaspeţii cazați în RIN Grand Hotel, oaspeți ai Body Art Wellness Club, plata serviciilor poate fi efectuată atât la recepția Body Art Wellness Club, cât și la recepția hotelului.

Gratificaţii şi costuri servicii

Gratificaţiile pentru personalul Body Art Wellness Club  sunt la latitudinea clienţilor.

Fumatul

Fumatul tradițional şi ţigara electronică nu sunt permise în incinta Body Art Wellness Club, conform legislaţiei aplicabile în vigoare (Legea 349/2002 modificată şi completată prin Legea 15/2016). Body Art Wellness Club  are amenajate spaţii pentru fumători în aer liber. Vă informăm există senzori de detecţie care detectează fumul de ţigară şi declanşează alarma de incendiu. În cazul în care nu se respectă prevederile prezentului regulament, se va aplica o taxă în valoare 150 euro (valoarea în lei va fi calculată la cursul BNR din ziua plăţii), reprezentând serviciile de curăţenie/ igienizare.

Animalele de companie

Regula generală nu permite accesul a persoanelor însoțite de animale în incinta Body Art Wellness Club.

Spaţiul de parcare şi autoturismele

Body Art Wellness Club  pune la dispoziția clientilor săi, în cadrul RIN Grand Hotel peste 684 de locuri de parcare – supra şi subterană, în limita disponibilității. Parcarea este permanent monitorizată video.

Deşi luăm toate măsurile de precauţie, nu ne asumăm responsabilitatea în caz de furt sau de daune pe suprafaţa parcarii. Pentru evitarea acestor neplăceri, nu lăsați obiecte de valoare în interiorul autoturismelor.

RIN Grand Hotel a implementat o staţie de încărcare pentru autoturisme electrice. Acest serviciu este destinat exclusiv oaspeților noștri și oferit în mod gratuit. Considerăm că prin acest mod, ne exprimăm sprijinul nostru pentru dezvoltarea durabilă a oraşului.

Regulamentul parcării poate fi consultat aici

Siguranța obiectelor personale

Body Art Wellness Club  este dotat cu sisteme electronice omologate de monitorizare de deschidere a seifurilor.

Recomandăm folosirea seifurilor disponibile la recepție pentru depozitarea obiectelor de valoare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta Body Art Wellness Club.

Pentru siguranţa clientului i se recomandă ca în zonele piscină, fitness, aerobic, să nu intre cu ceasuri, brăţari, lănţişoare, cercei, etc.

Clubul nu-şi asumă răspunderea pentru lucrurile pierdute sau lăsate în incinta Clubului (în afara cutiilor de valori din recepţia clubului). La finalul antrenamentului clientul este obligat să elibereze dulapul de lucrurile sale personale şi să returneze cheia la recepţie.

Confidenţialitatea informaţiilor

Nu vom folosi niciodată numele sau alte informaţiile despre dumneavoastră fără să obținem în prealabil acordul pentru acest lucru. Veţi avea posibilitatea să ne comunicați dacă doriţi să primiţi aceste informaţii în viitor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Compania noastră respectă prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR) având instituite proceduri specifice. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal o puteţi găsi aici.

Dispute şi reclamaţii

Body Art Wellness Club se obligă să rezolve orice reclamaţie primită de la clienţi în legătură cu serviciile prestate din momentul formulării acesteia. Orice controversă, dispută sau reclamaţie care ar putea să apară în urma aplicării acestor termeni și condiții, vom încerca să o rezolvăm pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibil, aceasta va intra sub jurisdicţia instanțelor judecătorești din Bucuresti.

Selectarea clienţilor

Clientul trebuie să se conformeze uzanțelor cluburilor de fitness & spa. Acesta va trebui să respecte atât liniștea în incinta Body Art Wellness Club, cât și normele de conviețuire socială și cele morale.

De asemenea, clientul Body Art Wellness Club trebuie să aibă grijă de bunurile proprietatea Body Art Wellness Club lăsate în folosinţa sa pe perioada cazării. Orice încălcare a normelor morale și de conviețuire socială dă dreptul Body Art Wellness Club să întrerupă imediat contractul/cazarea, fără niciun preaviz.

Ne rezervăm dreptul de a restricţiona  accesul în incinta Body Art Wellness Club clienţilor în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii Clubului sau deranjează alți clienti. Contravaloarea eventualelor distrugeri sau degradări ale bunurilor materiale aparținând Body Art Wellness Club va fi suportată de către cei vinovați de producerea acestora.

Ne rezervăm dreptul de a evacua din Body Art Wellness Club clienţii cu atitudine necorespunzătoare.

Ținând cont de cele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienţii.

Nu agreăm: comportamentul necivilizat sau agresiv, manifestări fizice sau verbale obscene, tonul nepotrivit, insultele, hărţuirea fizică, sexuală sau orice abuz fizic sau psihic asupra unei persoane, a clienţilor sau a oricărei persoane din Body Art Wellness Club.

Body Art Wellness Club poate înceta furnizarea serviciilor către acei oaspeţi care nu respectă prezentul Regulament.

Băuturi alcoolice

În cadrul Body Art Wellness Club sunt interzise aducerea și consumarea băuturilor alcoolice.

Servicii oferite

Servicii gratuite

 • rețea de internet wireless (Wi-Fi & Wired)
 • serviciu de păstrare valori (seif la receptie)

Servicii cu plată

 • servicii de fitness;
 • bazin înot;
 • produse puse spre vânzare la recepţia clubului (apă plată/minerală, suplimente, batoane);

Protecția în caz de incendiu

Siguranța oaspeţilor se situează pe primul loc, de aceea ne-am luat toate măsurile de siguranță și protecție în cazul apariției unui incendiu.

Ușile de acces și ușile care fac legătura către căile de evacuare au fost tratate ignifug, asigurând o rezistență la flacără directă de 30 minute. Nu lipsesc nici detectoarele de fum din zona Body Art Wellness Club, planul de evacuare sau hidranții. Sistemul de alarmare împotriva incendiilor este automat și conectat direct la dispeceratul clădirii. Atenția pentru detalii s-a extins și către căile de evacuare din cadrul clădirii, acestea fiind marcate cu elemente luminoase, alimentate non stop de la surse proprii de energie.

După intrarea în clădire, se studiază planul de evacuare în caz de incendiu (se găsește afişat pe partea interioară a uşilor camerelor) şi instrucţiunile stabilite de conducerea clădirii.

Se identifică traseele de evacuare faţă de zona Body Art Wellness Club şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.

În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie.

Nu introduceţi în clădirea Body Art Wellness Club substanţe inflamabile, explozibile sau toxice.

În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli:

 • În cazul izbucnirii unui incendiu în Body Art Wellness Club, părăsiţi imediat clădirea urmând instrucţiunile din Planul de evacuare afisat sau ale personalului de serviciu;
 • Nu vă întoarceţi pentru a vă lua bunuri personale;
 • Utilizaţi pentru evacuare doar scările de evacuare. Nu folosiţi lifturile, acestea se vor bloca automat;
 • Dacă incendiul nu este în zona în care va aflaţi, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă;
 • Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată;
 • În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în zona în care sunteţi, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.
 • Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă la numărul unic de urgență 112 pentru a comunica poziţia în clădire.

Protecţia în caz de cutremur

Pentru protecţia în timpul producerii unui cutremur puternic se vor lua următoarele măsuri:

 • se va păstra calmul, nu se va intra în panică şi se vor liniști ceilalţi clienţi impacientați;
 • se vor preveni tendinţele de a părăsi zona: puteți fi surprinşi de faza puternică a mişcării seismice în holuri, scări, lifturi, etc. Nu se foloseşte în niciun caz ascensorul;
 • dacă sunteti în interiorul zonei Body Art Wellness Club – rămâneti acolo, departe de
  ferestre care se pot sparge, se va sta înspre centrul incaperii (clădirii), lângă un perete. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solidă, birou, masă sau bancă, hol sau sală, suficient de rezistente spre a va feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli ornamentale, etc.
 • pentru evacuare, dupa terminarea mişcării seismice, se vor urma instrucţiunile personalului de serviciu sau ale salvatorilor. Folosiţi marcaje verbale (ex. strigate) sau vizuale (ex. fluturaţi o pânză albă la geam) pentru a vă face cunoscută prezența în vederea evacuării.

Clauze finale

Pentru inconveniente şi limitări apărute ca urmare a lucrărilor sezoniere, lucrărilor de reparaţii şi construcţii, desfăşurate de către autorităţile administraţiei publice locale, conducerea Body Art Wellness Club nu-şi asumă răspunderea.

În timpul desfăşurării măsurilor de reparaţii şi de igienizare, Clubul este în drept de a limita zona predestinată antrenamentelor. Clubul este în drept să limiteze/renunţe la unele servicii oferite, în timpul desfăşurării altor măsuri şi/sau reparaţiilor, lucrărilor de profilaxie. Aceste situaţii se fac cunoscute din timp Beneficiarilor prin intermediul avizelor amplasate pe panourile de informaţii din incinta Clubului, cu minim 24 de ore înainte de efectuarea acestor măsuri. Acest interval orar nu se recuperează.

În cazul în care serviciile municipale opresc/limitează furnizarea apei, energiei termice şi electrice, Body Art Wellness Club nu îşi asumă răspunderea pentru întreruperea serviciilor furnizate.

Considerăm că, orice client în momentul accesării oricărui serviciu oferit de către Body Art Wellness Club are posibilitatea reală de a se informa, și în consecință se poate spune că a luat cunoștință de termenii și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.

Centrul Body Art Wellness Club îşi rezervă dreptul de a solicita membrilor să prezinte, la ieşire, bagajul personal şi conţinutul acestuia în vederea controlului.

Modificări termeni și condiții

Termenii și condițiile pot fi modificate oricând de către Body Art Wellness Club fără a se face notificări în prealabil.

Orice persoană ce se afla în incinta Body Art Wellness Club se obligă să respecte prezentul Regulament şi orice informare scrisă afişată la zonele clubului (fitness, zona SPA, piscină, recepţie, holuri).

De asemenea, orice persoană ce se află în incinta Body Art Wellness Club a luat la cunoştinţă de Informarea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim un sejur plăcut la RIN Grand Hotel!

RIN HOSPITALITY COMPANY S.R.L.

Director General RIN Grand Hotel,

Claudia Ghilencea